22. 09. 2021

Představení modulu pro vytvoření vlastních webových stránek


Video: 28:38

Představení modulu pro vytvoření vlastních webových stránek

Webinář

Autor: Lenka Pejznochová
Datum nahrání: 22. 09. 2021

Verze K2 gaiaK2 ori

Bezplatný webinář pro uživatele IS K2. Dozvíte se, jakým způsobem je možné využít informační systém k provozu kompletní webové prezentace firmy. A jak spustit vlastní webové stránky postavené na K2.Co vás čeká? Jak spustit vlastní webové stránky postavené na K2. Konfigurace modulů. Kompletní výčet možností nových šablon.

Richard 07.10.2021

Dobrý den, je možné uživatelsky modifikovat vzhled jednotlivých stránek? Nastavit fonty, barvy, skrýt určité prvky, apod? Díky za odpověď

Pavel Dziadzio 09.10.2021

Každá stránka se skládá z různých prvků a případně textového obsahu. Textový obsah a prvky, včetně jejich pořadí lze ovlivňovat přímo z K2. Vizuální podoba jednotlivých prvků je dána použitou šablonou a přímo z prostředí ji nelze uživatelsky měnit. Lze ale přizpůsobit pomocí customizace (speciální úpravy) šablony. U bannerů lze nastavovat rozložení a barvy písma, pozadí.

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.