22. 03. 2023

E-shop - Prodej do více zemí


Video: 34:01

E-shop - Prodej do více zemí

Webinář

Autor: Pavel Dziadzio
Datum nahrání: 22. 03. 2023

Zjistíte, jak můžete na vašem K2 e-shopu prodávat zboží do různých zemí včetně zohlednění legislativy dané země.

David Šťastný 13.09.2023

Dobrý den, Chci se zeptat na možnost automatického ověřování DIČ v systému VIES již při vyplňování údajů v objednávce - to že vyplním nějaké DIČ ještě neznamená, že mám automaticky nárok na nákup bez DPH. Zároveň by mohl být zákazník upozorněn na případný překlep s tím že uvedené DIČ není platné. Při prodeji bez DPH by se doklad neměl vystavovat na anonymního zákazníka, ale vždy by se měl vytvořit konkrétní zákazník z důvodu výkazů DPH,KH a SH. (nebo je to pro výkazy ošetřeno jinak?) Poslední dotaz mám na přepínání jazykových mutací. Ve většině případů jsou zákazníci zvyklí, že při změně vlaječky v horní části menu se nezmění místo dodání, ale změní se také jazyková mutace webu a zároveň měna. Lze nastavit i takovéto chování?

K2 TV 21.09.2023

Dobrý den, ověřování DIČ přes VIES v rámci vyplnění formuláře objednávky na webu se automaticky neprovádí, ale je možné tuto funkčnost realizovat jako úpravu e-shopu.Ohledně přepínání jazyka, měny a místa dodání - možných řešení je více (stačí srovnat např. amazon vs. aliexpress). E-shop umožňuje přepínat všechny 3 parametry nezávisle na sobě nebo jejich přepnutí spojit do jedné volby (např. zákazník si změní stát dodání a aut. se mu nastaví i odpovídající jazyk a měna), přitom si ale zákazník může nabídnutý jazyk a měnu změnit. Nastavení lze i přednastavit podle geolokace. Tato logika je ale řešena zpravidla individuálně pro každý e-shop.K problematice DPH: Veškeré údaje, které zákazník v objednávce vyplní (vč. IČO, DIČ, adresy) jsou uloženy přímo na zakázce a tedy následně i na faktuře. Není nutné, aby v hlavičce byl konkrétní zákazník, protože výkazy tyto údaje přeberou přímo z dokladu.

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.