09. 03. 2022

Řízení dopravy v K2


Video: 40:06

Řízení dopravy v K2

Webinář

Autor: Daniel Vitásek
Datum nahrání: 09. 03. 2022

Verze K2 ori

Představení modulů dopravy v novém UI, provázanosti s ostatními moduly K2, práce s doklady rozvozů. Dále popsání nového modulu Dopravní linky a plánovače optimální trasy.

Jan Porsch 28.03.2022

Jak program počítá s velikostí vozu a hmotnostnímu omezení. Případně s omezením vjezdu. Příklad Pražský okruh.

K2 TV 28.03.2022

Vzhledem k obecným možnostem K2 (podmíněné formátování tabulky) spolu s ohledem na možnou chybu v datech, například váhy na kartě zboží, standardně doporučuji použít podmíněné formátování tabulky rozvozů. Na Vozidle je k dispozici pole Nosnost (LoadCapacity) a to lze porovnat s celkovou hmotností rozvozu (Weight) a na základě výsledku například podbarvit celý řádek rozvozu červeně. Omezení vjezdu už má zapracovaný přímo plánovač od společnosti Solvertech, který bychom při realizaci doporučovali.

David Šťastný 28.03.2022

Dobrý den, jde nastavit požadované časové okno pro konkrétní adresu závozu?

Daniel Vitásek 28.03.2022

Ano na dodavateli a odběrateli lze nadefinovat nakládkové/vykládkové okno – toto nastavení je primárně určeno pro linky a je k dispozici na straně Prodej v sekci Doprava

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.