10. 11. 2021

Představení modulu Majetek


Video: 1:07:03

Představení modulu Majetek

Webinář

Autor: Jarmila Šarmanová
Datum nahrání: 10. 11. 2021

Verze K2 gaiaK2 ori

Bezplatný webinář, který představí modul Majetek, který jsme připravili do verze K2 gaia.

Vladimír Jandásek 31.05.2023

1. nevím, zda jsem se nepřeslechl, ale nejde mi spustit avizovaný web tvk2.cz s webináři 2. lze vytvořit kartu majetku ještě před fakturou, např pro účely plánování a tak, abych měl vytvořen název se základním popisem, včetně dalších údajů, které nejsou z pohledu majetku nezbytné (odůvodnění potřeby, návratnost atd) (od návrhu zařazení do plánu přes vystavení žádanky, objednávky nebo smlouvy, dále přes realizaci, zařazení do majetku, ukončení odpisování - tedy užívání i s nulovou účetní hodnotou až po vyřazení tak aby byl po celou dobu jeden název atd), včetně předpokládaných plateb na jeden majetek v měsících a případně i letech a následně si porovnávat plnění s plánem? tel VJ, 733 624 540

K2 TV 01.06.2023

Dobrý den, co se týče prvního dotazu. Vám nejdou na K2.TV spustit videa? Odkaz stránky je https://tv.k2.cz/ a veškeré videa jsou zde přístupná uživatelům. V sekci akademie je nutné mít koupené členství. Odpověď na druhý dotaz je: Taková funkčnost v K2 není. Částečně by se dalo vyřešit procesem ve workflow.

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.