30. 01. 2023

Legislativní změny ve mzdách k 1.1.2023


Video: 25:48

Legislativní změny ve mzdách k 1.1.2023

Webinář

Autor: Alena Bártová
Datum nahrání: 30. 01. 2023

Zjistíte, jaké kroky je potřeba udělat při přechodu na nový rok a zároveň se dozvíte, jaké změny byly provedeny v souvislosti s legislativními změnami ve mzdách.

Zuzana 04.03.2023

Dobrý den, v pracovních vztazích označím PP s nastavenou slevou na pojistném ale při vyvolání skriptu Oznámení záměru..... mi vyskočí: SESTAVU LZE SPUSTI POUZE NAD KNIHOU OZUSPOJkde je prosím chyba?

K2 TV 07.03.2023

Dobrý den, nezařadili jste do F9 skript PREMP_OZUSPOJ.PAS ale sestavu PREMP_OZUSPOJ.AMS pozdravemK2 Tým

Zuzana 10.02.2023

Dobrý den, jak prosím dostanu na lištu skript Oznámení záměru..... V sestavách se mi nenabízí. Děkuji za odpověď, Zuzana

K2 TV 16.02.2023

Dobrý den, jedná se o nový skript, takže se musí pomocí F9 dát registrace nových po nahrání balíčku. Jedná se o tlačítko (Registrace nových) vpravo nahoře v F9 v knize Sestavy-kniha.

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.