22. 02. 2022

Snadná tvorba dashboardů pro vyhodnocení dat


Video: 1:08:47

Snadná tvorba dashboardů pro vyhodnocení dat

Webinář

Autor: Petr Bunček
Datum nahrání: 22. 02. 2022

Verze K2 ori

Na tomto webináři se dozvíte jak jednoduché a intuitivní, je vytvářet dashboardy pomocí průvodce. Naučíte se vytvořit dashboard se všemi jeho prvky (filtry, reporty) a také, jak lze mezi těmito prvky nastavit vzájemné interakce. Na závěr zjistíte, jak vytvořit menu v podobě dlaždic pro snadné spouštění dashboardů.

David Šťastný 08.04.2022

Počítá se do budoucna i s původním zobrazením OLAPu jako ve verzích Gaia a starších?"

Petr Bunček 08.04.2022

Ano samozřejmě počítá. Dashboardy jsou grafickým vyhodnocením dat. S vyhodnocováním pomocí kontingenční tabulky nadále počítáme.

Eiselt Miloš 08.04.2022

Název firmy je dlouhý. Lze ovlivnit co z karty zákazníka se zobrazí na ose X?

Petr Bunček 08.04.2022

Ano toho můžete docílit nastavením parametru OLAPu „ZkratkaZakaznik“. Pomocí tohoto parametru je možné určit, zda se zde zobrazí Zkratka nebo Popis.

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.