04. 12. 2023

K2 Videotip #38 - Jak zadat datumy a zaokrouhlení na faktuře přijaté


Video: 3:16

K2 Videotip #38 - Jak zadat datumy a zaokrouhlení na faktuře přijaté

Videotip

Autor: Zuzana Plačková
Datum nahrání: 04. 12. 2023

Videotip na téma, jak si zadat datumy a zaokrouhlení na faktuře přijaté

Martin Stiller 24.01.2024

Dle uvedeného videonávodu se návodu se nám automaticky neúčtuje zaokrouhlení. Po zaúčtování zůstane v Rozdílu zaúčtování hodnota zaokrouhlední a doklad tak nejde zaúčtovat. Je potřeba pro správnou funkčnost zaokrouhlení dle videonávodu ještě něco v K2 nastavit? Používáme verzi K2 Iris 2023.04.128022

K2 TV 25.01.2024

Dobrý den, je třeba prověřit, jak máte nastavenou kontaci pro zaúčtování faktury, s tímto by jste se měli obrátit na svého konzultanta. V kontaci by měl být (mimo jiné) nastaven řádek, který má na záložce Podmínky zatrženo Kontace hlavičky a na záložce Předkontace by mělo být toto: Obecný typ|PF{DOKLAD()}{FIRMA(16)}|548000|Účet faktury|{+BR_UCH}

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.