17. 06. 2022

Digitalizace logistických procesů ve společnosti Dexis Slovakia


Video: 20:28

Digitalizace logistických procesů ve společnosti Dexis Slovakia

Konference

Autor: Pavel Motan
Datum nahrání: 17. 06. 2022

Tento příběh firmy Dexis Slovakia by se dal s nadsázkou popsat jako cesta od prvobytně pospolné logistiky v roce 2005 k moderní logistice 21. století. Změnilo se mnohé: Od kontaktního centra přes e-shop se přešlo až k řízeným skladům a logistice obchodního případu. Praxe pouhého tisku štítků byla zdokonalena až po odesílání údajů z mobilních terminálů přímo dopravcům. Firma zaměřená na řešení vlastních potřeb se najednou začala zabývat i pronájmem skladových kapacit a poskytováním služeb dalším společnostem. Košilky přijatých faktur se „převlékly“ do elektronické podoby, zpracování a schvalování. Ruční řízení nahradily bezpapírově řízené procesy a s tím také dvojnásobný růst obratu.Video je záznamem přednášky Pavla Motana (K2) a Marcela Mitošinky (Dexis Slovakia) z 12. května 2022 na konferenci Eastlog.

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.