07. 03. 2023

Novinky ve skladech a K2 WMS


Video: 34:33

Novinky ve skladech a K2 WMS

Webinář

Autor: Petr Bunček
Datum nahrání: 07. 03. 2023

Seznámíte se s novinkami v oblasti skladové evidence v K2 a proč a jak je používat. Naučíte se lépe přidělovat práci mezi jednotlivé pracovníky ve skladu.

Slavek 07.03.2023

Dobrý den,plánujete zavést položkový příjem? Co tím na mysli, máme příjemky s velkým množstvím položek. Potřebuji, aby nejlépe po každé položce, tuto položku přijmout a potvrdit. Nyní musíme čekat na všechny položky z příjemky.Jsme ve verzi K2 Gaia 2021.10.Děkuji za odpověď

K2 TV 08.03.2023

Dobrý den, tato problematika se aktuálně řeší tak, že místo jedné příjemky s velkým množstvím položek vzniká větší počet příjemek málopoložkových a tyto jsou průběžně ukládány a potvrzovány. Toto lze řešit buď již při vytváření tohoto dokladu, nebo následně při zpracování, kdy se položky přesouvají na jiný doklad. Pokud jde o možnost postupně a jednotlivě potvrzovat položky na jednom dokladu, tak toto máme v dlouhodobém plánu, ale aktuálně žádný termín slíbit nemohu.

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.