23. 03. 2022

WMS - vyhodnocení aktivity pracovníků


Video: 20:34

WMS - vyhodnocení aktivity pracovníků

Webinář

Autor: Petr Červenka
Datum nahrání: 23. 03. 2022

Verze K2 ori

Představení nové možnosti, jak evidovat a vyhodnocovat aktivitu pracovníků při práci na funkcích mobilních terminálů.

David Šťastný 28.03.2022

Lze sledovat kolik času skladník potřeboval na vyskladnění konkrétní zakázky?

Petr Červenka 28.03.2022

Toto z dat nelze vyčíst. Jedině v případě, kdyby s jednotlivou zakázkou uživatel vypnul a zapnul danou funkci. Zakázka by pak měla zaznamenaný konec a začátek.

David Šťastný 28.03.2022

Lze sledovat vytížení skladníků v čase? Například, ve které hodiny jsou skladníci nejvíce vytížení?

Petr Červenka 28.03.2022

To ze zaznamenaných dat lze vyčíst, protože každá událost má zaznamená čas, kdy proběhla. Takže můžete agregovat jednotlivé úkony podle času, který je v záznamech zapsán.

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.