Datum nahrání: 22. 12. 2021

Skript: Datové typy

Pro spuštění videa je nutné mít aktivní službu K2 TV+

Více o K2 TV+
Pokud máte službu aktivní,

Autor: Mikuláš Kovařčík
Datum nahrání: 22. 12. 2021

Video: 47:30

Skript: Datové typy

Kurz

Verze K2 ori

Nejčastější datové typy používané ve skriptu, rozsahy číselných typů a jejich použití, výčtový typ, množina, pole, TStringList.

Miloš Eiselt 25.02.2022

Občas řeším problém, kdy potřebuji zjistit na kterém řádku mi proměnná změní hodnotu. Náhodou takovou funkčnost - zastav při změně hodnoty editor skriptů nemá?

K2 TV 03.03.2022

Dobrý den, takovou funkci editor skriptů nemá. Já to řeším tak, že si proměnnou vytáhnu do watch listu (Ctrl+F5) a následně skript krokuji (F8 nebo F7) a pohledem sleduji změnu hodnoty proměnné. Pěkný den Tomáš Szkandera

Playlist30 videí

Zobrazit víceZobrazit méně

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.