27. 09. 2022

Rozhovor s Liborem Galatíkem (Murtfeldt Plasty)


Video: 15:08

Rozhovor s Liborem Galatíkem (Murtfeldt Plasty)

Podcast

Autor: Libor Galatík
Datum nahrání: 27. 09. 2022

Libor Galatík vede firmu Murtfeldt Plasty, s.r.o. již od roku 1999. Jedná se o společnost, která je absolutní špičkou ve vývoji a výrobě průmyslových plastů v České republice. Dle Libora G. je pro společnost a její vývoj důležitá důvěra v samotný produkt a firmu. V našem (video)podcastu se např. dozvíte, jak se dostal na jeho nynější pracovní pozici, jaká byla pro něj nejtěžší rozhodnutí, která musel zpočátku učinit a jakým problémům musel následně čelit. A co firmu Murtfeldt Plasty učinilo odlišným od své konkurence?

Celý rozhovor si můžete poslechnout na:

Spotify: Libor Galatík (Murtfeldt Plasty, s.r.o.) - Status | Podcast on Spotify

Apple podcasts: Status: Libor Galatík (Murtfeldt Plasty, s.r.o.) v Apple Podcasts

Google podcasts: Status - Libor Galatík (Murtfeldt Plasty, s.r.o.) (google.com)

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.