19. 09. 2017

Přijaté a poskytnuté zálohy


Video: 38:14

Přijaté a poskytnuté zálohy

Webinář

Autor: Jarmila Šarmanová
Datum nahrání: 19. 09. 2017

Verze K2 gaiaK2 lunaK2 miaK2 ori

Naučíte se v systému K2 správně pracovat s poskytnutými i přijatými zálohami.

Obsah webináře:

  • zálohy k zakázce / objednávce vydané,
  • platby a čerpání na faktuře,
  • volné zálohy,
  • zálohy z pohledu DPH,
  • zálohy v cizí měně,
  • sestavy nad zálohami.

Mon 21.02.2023

Dobrý deň, prosím o info, ako vytvoriť proforma faktúru iba na časť položiek zo zakazky, nie na zákazku celú v zmysle, aby do PDF náhľadu proformy ťahalo iba tie položky, ktoré sme si označili. Ako prenastaviť funkciu tlače "prijatá záloha - polozky"? Ďakujem MH

K2 TV 22.02.2023

Dobrý den, na sestavě přijaté zálohy se zobrazí vždy všechny položky zakázky, není možné vytisknout jen označené.

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.