10. 10. 2022

Rozhovor s Martinem Žahourkem (Centropen, a.s.)


Video: 17:01

Rozhovor s Martinem Žahourkem (Centropen, a.s.)

Podcast

Autor: Martin Žahourek
Datum nahrání: 10. 10. 2022

O společnosti Centropen jste určitě již slyšeli. Ryze česká, ovšem celosvětově působící firma, která vyrábí kancelářské potřeby. Na trhu je přes 80 let a poslední 2 roky je v jejím vedení Martin Žahourek. Během rozhovoru nám prozradil, jakým způsobem firmu postihla koronavirová krize či válka na Ukrajině a co momentálně představuje pro společnost větší hrozbu. Je to digitalizace nebo konkurence z Asie? Martin Žahourek v tom má jasno. Jestli je podle něj někde možné vyvíjet a posouvat firmu, aby byla konkurenceschopná, tak je to právě v hromadnosti výroby a automatizaci. V rozhovoru nám toho prozradil mnohem víc, to se ale dozvíte v našem video rozhovoru.

Celý rozhovor si můžete pustit na platformách:

Spotify: Martin Žahourek (Centropen, a.s.) – Status | Podcast ve Spotify

Apple Podcasts: Status: Martin Žahourek (Centropen, a.s.) v Apple Podcasts

Google Podcasts: Status - Martin Žahourek (Centropen, a.s.) (google.com)

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.