17. 06. 2022

5 prodejních kanálů s jedním systémem (CANIS SAFETY)


Video: 21:44

5 prodejních kanálů s jedním systémem (CANIS SAFETY)

Konference

Autor: Pavel Motan
Datum nahrání: 17. 06. 2022

Výhody řešení všech prodejních kanálů pomocí jediného systému představí Pavel Motan v případové studii Canis Safety. Tento přední český prodejce ochranných pomůcek a pracovních obleků podobně jako mnoho dalších prodejních společností zažil v první polovině roku 2020 doslova šok. Díky opatřením souvisejícím s vlnou pandemie museli pružně přizpůsobovat způsoby prodeje, výdeje a expedice na rozdíl od zavedených zvyklostí.Díky robustnímu systému v pozadí a pružné organizaci však Canis prošel úskalími a zachoval kvalitu služeb i růst prodeje. Společnost navíc dnes jednoduše dokáže prodávat díky K2 zboží přímo ze skladu přes prodejny, obchodníky v terénu, B2C e-shop, B2B portál i speciální firemní B2B portály pro nejvýznamnější zákazníky.Video je záznamem přednášky Pavla Motana (K2) ze 7. září 2021 z konference SpeedCHAIN.

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.