27. 09. 2023

Případová studie z firmy HELCEL nábytek


Video: 13:05

Případová studie z firmy HELCEL nábytek

Konference

Autor: Pavel Motan
Datum nahrání: 27. 09. 2023

Dostupnost nových skladníků může být pro mnoho firem zásadní problém. V dnešní době je stále obtížnější najít vhodné kandidáty pro tuto profesi. Každý skladník nosí v hlavě část know-how a nároky na znalosti a orientaci skladníka ve skladu jsou vysoké. Je komplikované získat další vhodné pracovníky do skladu (kvalifikace a znalosti vs. dostupnost a finanční nároky) a kritická je tedy doba zaškolení a složitost zapojení dalšího člověka do procesů firmy. Na této případové studii, kterou Pavel Motan prezentoval na logistické konferenci SpeedCHAIN 2023 v Břevnovském klášteře, chceme ukázat, jak dopadla implementace K2 ERP ve firmě HELCEL nábytek, s.r.o. a poukázat na úskalí, které se nasazením modulu WMS pro řízený sklad podařilo vyřešit. Můžeme prozradit, že se z původních několika týdnů až měsíců potřebných pro zaškolení nového skladníka, s použitím WMS a čteček čárových kódů, stalo pouhých pár hodin.

Podmínky použití

Webová služba nazvaná K2TV/K2TV+ společnosti K2 atmitec s.r.o., která svým obsahem představuje poskytování multimediálního obsahu koncovému uživateli souvisejícího s užíváním Informačního systému K2 je poskytována „tak jak je a kde je“. K2 atmitec s.r.o. odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky vhodnosti multimediálního obsahu ke konkrétnímu účelu. K2 atmitec s.r.o. nezaručuje, že webová služba vyhoví požadavkům jejího uživatele a že bude provozována nepřetržitě a bezchybně.

Uživatel webové služby K2TV/K2TV+ nesmí zejména:

  • poskytovat, reprodukovat, stahovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat, měnit, upravovat nebo jinak používat jakoukoli část multimediálního obsahu vyjma případů, (a) kdy to K2 atmitec s.r.o. výslovně umožňuje; (b) kdy byl udělen předchozí písemný souhlas od K2 atmitec s.r.o. a také případného nositele práv; nebo (c) kdy to dovoluje příslušná právní úprava;
  • obcházet, vyřazovat z provozu, zneužívat ani jinak zasahovat do multimediálního obsahu (ani se o to snažit), a to včetně jejích bezpečnostních prvků a prvků, které (a) znemožňují nebo omezují kopírování či jiné použití multimediálního obsahu nebo (b) omezují používání multimediálního obsahu;
  • přistupovat k multimediálního obsahu prostřednictvím automatizovaných prostředků (robotů, botnetů nebo scraperů), kromě veřejných vyhledávačů.

Poskytnutí multimediálního obsahu webové služby K2TV/K2TV+ neposkytuje jejímu uživateli žádnou licenci k užívání jejího obsahu jinak, než přehráním multimediálního obsahu v příslušném podporovaném prohlížeči (např. Chrome, Edge) na koncové stanici uživatele této služby. Dále není koncový uživatel jakýmkoliv způsobem oprávněn využívat patenty, ochranné známky, ani jiné užití duševního vlastnictví, které se může vyskytovat jako součást zobrazovaného multimediálního obsahu webové služby K2TV / K2TV+.

Přístupem k webové službě K2TV/K2TV+ tj. jakýmkoli jejím užitím vyslovuje její uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Někde nastala chyba. Zkuste to prosím později.